< Tilbage

Observation af fugle og om fuglekassedag.27-11-2020 - 14:20

Her er oplysninger og fotos fra fuglekassedagen og information om at indberette fugle, du har set på golfbanen.

Måske dit foto af fuglen eller fuglene kan medsendes indberetningen.

Fuglekassedag i Hobro Golfklub.

  • Kassetænkning- og tømning er normalt ikke noget man forbinder med en golfklub.

Ikke desto mindre oplevede man begge dele på årets fuglekassedag i golfklubben.

 

En lille kreds af golfspillere, børn og børnebørn var sammen med Fuglegruppen DN, Mariagerfjord samlet til arrangementet - se fotos.

 

Fugle gruppen består af medlemmer fra Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Grundet Covid-19 situationen havde man begrænset deltagerantallet, meget passende var 18 personer mødt op, så man kunne lave 2 hold.

 

Dagen forløb med:

  • Morgenkaffe/rundstykker: Hvor Fuglegruppen samtidig viste billeder og filmklip fra sidste års fuglekassedag samt optagelser fra redekasserne i forbindelse med årets 3 gennemførte fugletællinger i maj og juni. 

Sidste års opsætning af 24 fuglekasser og 2 tårnfalkekasser har vist sig at være en stor succes.

Stort set alle kasser har været beboet.

 

Fra golfklubbens fuglegruppe slog man et slag for, at

  • medlemmer MEGET gerne må indberette fugleobservationer til gruppen.

Man vil herefter registrere observationerne i en særlig database i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Hvor Hobro Golfklub har sin egen side.

Via løbende registreringer vil man på sigt kunne følge udviklingen i fuglebestanden på golfbanen.

Det kan nævnes, at bestanden indtil nu har været i en absolut positiv udvikling.

  • Kassetænkning/bygning af fuglekasser: Fuglegruppen Mariagerfjord havde lavet et godt forarbejde, de havde på forhånd at klargjort et færdigt ”byggesæt”, således bestod opgaven i at samle kasserne.

 

Sidste års musvit- og mejsekasser blev suppleret med yderligere fuglekasser, da der har vist sig at være stor søgning til kasserne. Der blev ligeledes samlet et pænt antal kasser til andre fuglearter, der mangler et hjem. Kasserne egner sig bl.a. til rødstjert, rødhals og fluesnapper. Selvom opgaven umiddelbart virkede ligetil, var der dog brug for en del kassetænkning inden opgaven var fuldført. Stor tak til de unge mennesker for deres gå på mod og kreative evner.

 

Kassetømning/opsætning af nye kasser:

Efter fuglekassebyggeriet havde alle en god appetit, og der blev serveret velfortjente grillpølser med brød, sodavand eller øl inden den store opgave med at sætte de nye kasser op samt kassetømning (udmugning i kasserne fra 2019).

Tømningerne viste, i lighed med vores iagttagelser i løbet af året, at stort set alle kasser har været beboet. Samtlige redekasser er nummereret, og deres nøjagtige placering i området er samtidig blevet registreret.

En flok lettere frysende og trætte deltagere sluttede dagen af med en kop kaffe i værkstedet. Kæmpestor tak til alle for deltagelse i arrangementet.

 

Observationer af fugle (ikke måger) på golfbanens område, må gerne ske til Hobro Golfklubs fuglegruppe:

Kjeld Nyborg Kristensen – tlf. 22121464 – mail vinkelvej11@gmail.com

Benny Aaquist – tlf. 51905206 – mail bennyaaquist@gmail.com

Finn Sørensen -tlf. 51863474 – mail finnelton@gmail.com.

 

Oplys venligst følgende: Fugleart, tidspunkt, hvor på banen (hullets nummer) og om fuglen var overflyvende eller rastende (siddende på en gren eller på jorden).

< Tilbage

Golfbox login

Book din tid på banen her


Intranet

For medlemmer med login

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Klik her