< Tilbage

Hobro Golfklub slår et slag for den grønne omstilling17-02-2021 - 17:35

Nyt solcelleanlæg fordobler kapaciteten

Mens Hobro Golfklub for 6 år siden etablerede det første solcelleanlæg nord for klubhuset, så er klubben nu klar med endnu et anlæg. Det er monteret på tagkonstruktionen og bidrager til, at klubben fremover kan producere cirka halvdelen af sit eget energiforbrug. Helt specifikt er der tale om et anlæg på 14 kWh, hvilket svarer til en fordobling af klubbens solcelleanlæg. Investeringen omfatter desuden en batterifunktion, der gør det muligt at opsamle overproduktionen og udnytte denne til eksempelvis vanding om natten og til opladning af golfbiler. På den måde undgås videresalg af strøm til meget lav markedspris.

2 af Hobro Golfklubs ildsjæle har stået for den praktiske del af projektet. Hans Madsen for den Tekniske del af projektet i samarbejde med Michael Jensen, der har hjulpet med i den praktiske udførelse.

Investeringen er kommet i hus via et tilskud på 250.000 kr. fra LAG Himmerland. Ligeledes har Jutlander Fonden Hobro doneret 125.000 kr. til projektet, der også har fået støtte fra Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond med 125.000 kr. De nye solceller er en videreførelse af den udviklingsplan, Hobro Golfklub har lanceret i bestræbelserne på blandt andet at skabe en grønnere og mere bæredygtig profil. Dette afspejler sig blandt andet i et tættere samarbejde med både Mariagerfjord Kommune og den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening i bestræbelserne på at øge biodiversiteten på de cirka 60 hektar som banearealet omfatter. Samarbejdet har således også udmøntet sig i et stianlæg, der er åbent for offentligheden og som benyttes af et stigende antal ikke-golfere. Ligeledes er der etableret diverse naturtiltag som stenremisser, insektboer, blomsterenge og beplantninger.

Der er endvidere udpeget områder, hvor floraen får lov til helt at passe sig selv. – Det er vigtigt, at vi som golfklub sender et signal til omverdenen om, at vi også indgår i den grønne omstilling, fortæller formand John Astrup. - Vi ser hellere end gerne, at så mange som muligt drager nytte af vores smukke område. Man behøver ikke spille golf for at færdes herude. Derfor har vi også åbnet op for folk der går ture, løbere og andre, forklarer formanden, der desuden hæfter sig ved, at klubben i indeværende år har flere andre grønne tiltag på programmet. Således skal der blandt andet opsættes lade stander til el-biler. Denne bliver også tilgængelig for offentligheden. – Jo vi gør, hvad vi kan for at være bæredygtige, konstaterer John Astrup og roser de foreningskræfter, der står bag. – Det her er baseret på en mangeårig vision. Der er et stort antal frivillige, som skal have et skulderklap for den indsats, de har ydet og som også er stærkt medvirkende til at klubben ligeledes har vind i sejlene på medlemsfronten. Alene i 2020 fik vi mere end 150 nye medlemmer. En stor del af den fremgang kan tilskrives det faktum, at vi er blevet endnu mere synlige.

De nye investeringer løber op i godt 523.000 kr., men ifølge klubbens kasserer, Jens Spanggaard er der udsigt til en årlig besparelse på el-køb på ca. 25.000 kr. Desuden venter en lavere varmeregning på cirka 3.000 kr.

Det nye solcelleanlæg blev officielt overdraget ved et fællesmøde forleden. Her deltog blandt andre Herdis Mygind fra Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond, formanden for LAG Himmerland, Niels Juel Nielsen og Poul Søndberg, der er formand for Jutlander Fonden.

< Tilbage

Golfbox login

Book din tid på banen her


Intranet

For medlemmer med login

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Klik her