DENNE SIDE ER KUN GÆLDENDE FREM TIL NYTÅR HVOR DET NYE HANDICAPREGULATIV TRÆDER I KRAFT

Handicapregulering

§ 10 - Regulering af handicap

10.1 Handicap opdeles ved 18 hullers runder i 6 handicapgrupper, ved 9 hullers runder i 3 handicapgrupper. (tabellen angiver også neutral zone og reguleringsfaktorerne for hævning og sænkning af handicap): 

 

 

Gruppe

 

 

Handicap

Neutral zone: 18 hl. Stableford point

Neutral zone: 9 hl.
Stableford point

Stablefordpoint færre end neutral zone, herunder i No Return*:
Tillæg til handicap:

Stablefordpoint flere end 36 point:Fratræk for hvert stablefordpoint over 36:

1

op til 4,4

35-36

-

0,1

0,1

2

4,5 til 11,4

34-36

-

0,1

0,2

3

11,5 til 18,4

33-36

-

0,1

0,3

4

18,5 til 26,4

32-36

34-36

0,1

0,4

5

26,5 til 36,0

31-36

33-36 

0,2

0,5

6

37 og derover

0-36

 0-36

0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Handicappet anvendes til på teestedets konverteringstabel at aflæse spille­handicap.

Inden scorekortet afleveres til handicapkomitéen, i turneringer normalt  via turneringsledelsen, skal spilleren omregne scoren til stablefordpoint og tælle sammen.

10.3 Hvis en spiller opnår en tællende score i neutral zone, ændres spillerens handicap ikke.

10.4 Hvis en spiller opnår en tællende score med færre stablefordpoint end neutral zone eller indleverer No Return, forhøjes spillerens handicap med 0,1 i grupperne 1,2,3 og 4, medens forhøjelsen i gruppe 5 er 0,2.

F.eks. hvis en spiller med handicap 11,2 har en tællende score på 32 stablefordpoint, forhøjes spillerens handicap til 11,3.

I gruppe 6 forhøjes handicap ikke.

Mange No Returns vil kunne betragtes som misbrug og kan medføre suspendering af handicap i henhold til §11.

I turneringer med cut skal de runder, som en spiller bliver afskåret fra at spille, ikke handicapreguleres.

I gruppe 5 kan handicap ikke forhøjes til mere end 36,0.

Handicapkomitéen kan jf. §13 foretage skønsmæssige forhøjelser udover 36,0 og skønsmæssige forhøjelser for gruppe 6.

10.5 Hvis en spiller opnår en tællende score med 37 stablefordpoint eller flere, reduceres spillerens handicap med en decimalstørrelse (faktor) for hvert point over 36. Faktoren afgøres af handicapgruppen - se tabellen §10.1.

F.eks. hvis en spiller med handicap 11,3 opnår en tællende score på 42 stableford­point, reduceres spillerens hcp straks med 6 x 0,2 = 1,2, og spillerens handicap er nu 10,1 (se tillæg 1).

10.6 Når en spillers handicap skal reduceres, således at det går fra en højere gruppe til en lavere, skal det først reduceres efter reglerne (faktoren) i den højere gruppe så langt, at handicap bringes ned i den lavere gruppe, dernæst skal resten af reduktionen ske efter reglerne (faktoren) i den lavere gruppe.

Ved overgang fra gruppe 4 til gruppe 3 kan sænkningen kun ske på grundlag af 18-hullers scorer.

10.7 Registrering af handicapregulering skal ske på spillerens handicapregisterkort, der skal angive spilledato, banen, par, tee med Course Rating og Slope, handicap, spillehandicap, resultat i stablefordpoint og nyt handicap. For spillere med handicap <3,0 tillige bruttoresultat, hvis der er spillet slagspil.                                   

10.8 Registrering af scorer og deraf følgende regulering af handicap skal ske løbende, efterhånden som scorerne indleveres til handicapkomitéen. Handicapkomitéen skal herefter løbende ajourføre spillerens handicap svarende til regulering i kronologisk spilledatoorden.

10.9 Ved en tællende turnering over flere runder, hvor spilleren spiller med samme handicap i alle runder, skal scoren efterfølgende opdeles i 18-hullers scorer, der handicapmæssigt behandles i kronologisk rækkefølge og uafhængigt af hinanden. Scorerne registreres én ad gangen, og eventuel regulering af handicap foretages efter hver registrering, således at Spillehandicap eventuelt rettes til og stableford resultatet korrigeres i de efterfølgende runder.

10.10 Nedsættelse af handicap sker straks, det udslagsgivende score opnås. Det er spil­le­rens pligt straks at give besked til hjemmeklubbens handicapkomité. Det er spil­lerens pligt selv at nedsætte sit handicap til det korrekte, jf. §§4.5, 4.6, 4.7 og 4.8.

10.11 Forhøjelse af handicap sker den dag, hvor det udslagsgivende score bliver hjemmeklubbens handicapkomité bekendt, og hvor handicappet bliver reguleret.

Ved selv-registrering af EDS-runder træder forhøjelsen i kraft, straks både spiller og markør har godkendt reguleringen.

Handicappet beregnes i henhold til scorer i kronologisk spilledatoorden, §10.8.

10.12 Hvis en spiller har spillet på en SSS-bane i udlandet, anvendes ved handicap­regu­lering i hjemmeklubben spillerens handicap som spillehandicap. Et resultat lig med 36 stablefordpoint plus par minus SSS under disse betingelser er til handicap.

10.13 Ved spil på en ratet bane uden for Europa anvender spilleren sit handicap som ”handicapindeks” i det land - og anvender konverteringstabellerne på stedet. Spilleren tildeles der et såkaldt ”banehandicap” (”Course Handicap”) lig med hcp x Slope/113. Der handicapreguleres i hjemmeklubben således, at et resultat lig med 36 point plus par minus CR under disse betingelser er til handicap. 

 

Golfbox login

Book din tid på banen her


Intranet

For medlemmer med login

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Klik her