DENNE SIDE ER KUN GÆLDENDE FREM TIL NYTÅR HVOR DET NYE HANDICAPREGULATIV TRÆDER I KRAFT

Handicapregler


EGA Handicapsystemet 2020.

Kort vejledning til spillere.

Denne korte vejledning giver golfspillere oplysninger om de mest centrale dele af systemet.
DGU bruger 2020 som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye handicapsystem pr. 1. januar 2021 (WHS).
Overgangsåret giver mulighed for at spillere kan aflevere så mange scores som muligt – jo flere jo bedre – for at kunne beregne et retvisende handicap ved overgangen til det nye system.

Af vigtige centrale punkter kan nævnes:
 • DGU anbefaler, at nye golfspillere tildeles er starthandicap på 72. Benævnt "klubhandicap". Fra handicap 54 kan et EGA opnås.
 • For at opnå et EGA handicap, skal du spille en tællende runde golf til hcp. 54 eller bedre og returnere scorekortet underskrevet af dig selv og en markør.
 • Aflever så mange tællende scores som muligt i løbet af sæsonen.
 • Hold øje med, at det handicap, der er noteret i systemet, er korrekt.
 • Hvis dit handicap er for højt/lavt, så kontakt klubbens handicapkomité.

Tællende runde:
For at en runde kan være tællende til regulering, skal handicapbetingelserne være opfyldt:
 • Runden skal spilles på en bane godkendt af DGU.
 • Runden skal spilles i henhold til golfreglerne og godkendte lokalregler.
 • Runden skal spilles i henhold til reglerne i slagspil (scoren skal opgøres i Stableford point) og med fuldt spillehandicap.
 • Scoren skal underskrives af en godkendt markør.

En runde spillet under handicapbetingelser er tællende til regulering af handicap hvis:
 • Den er opnået i en tællende turnering.
 • Den er opnået i en EDS runde navngivet som sådan inden runden påbegyndes.
 • Hvis en EDS eller turneringsrunde påbegyndes SKAL der afleveres et scorekort.

Runder spillet med oplæg kan også bruges til handicapregulering, med mindre komiteen har valgt at gøre turneringen ikke-tællende pga. ekstreme vejr- eller baneforhold.

9-hullers score:
Alle spillere i handicapgruppe 2-6 (handicap 4,5-54) har også ret til at spille tællende 9-hullers
runder. Du skal:
 • Meddele din hensigt, før du starter runden.
 • En 9-hullers runde må ikke være en del af en 18-hullers runde.
 • Du må ikke spille mere end én 9-hullers runde pr. dag.

Regulering af handicap:
 • Systemet vil regulere dit handicap afhængig af den tællende score du afleverer.
 • Reguleringen træder i kraft umiddelbart efter runden, uanset om scoren er registreret.
 • Du er forpligtet til at kende dit nøjagtige handicap på alle tidspunkter.
 • En tællende runde skal altid registreres ved at aflevere et scorekort, uanset om dit handicap skal forøges, sænkes eller forblive det samme.

Handicaprevision:
Hvert år ved årsskiftet udføres en årsrevision for klubbens medlemmer i handicapgruppe 1-5.
For at få revideret dit handicap skal du have afleveret mindst 8 tællende scores inden for en periode på et år. På baggrund af disse minimum 8 scores analyseres din nuværende spillestyrke.
Hvis du ikke har afleveret mindst 8 scores til at gennemføre en handicaprevision ændres dit handicap til et klubhandicap. Dette er i lige så høj grad et gyldigt handicap som et EGA handicap, men kan betyde at man ikke kan deltage i visse turneringer.
Et mistet EGA handicap kan generhverves ved at aflevere 3 EDS runder.

En sidste bemærkning:
Golf er sjovere, hvis alle påtager sig deres del af ansvaret for, at deres handicap afspejler den rette spillestyrke – det er ikke et statussymbol.
Golfbox login

Book din tid på banen her


Intranet

For medlemmer med login

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Klik her