Samarbejdet med andre klubber

GOLFRINGEN 2022


Golfring 2022, fritspilsaftale mellem 6 klubber
  • Hobro Golfklub
  • Mariagerfjord Golfklub
  • Volstrup Golfklub
  • Randers Fjord Golfklub
  • Rold Skov Golfklub
  • Sebber Kloster Golfklub

Medlemskab
Du kan som fuldtidsmedlem i en af ovennævnte klubber tilmelde dig Golfring 2022 for et årligt kontingent på kr. 950, uanset hvornår på året du tilmelder dig. Du kan spille på klubbernes 18-hulsbane alle ugens dage i de nævnte klubber. Endvidere kan du deltage i klubbernes åbne turneringer. Golfring 2022 skal købes i din hjemmeklub, er personlig og kan ikke lånes/ overdrages til andre.
Medlemskabet er gældende når din indbetaling er registreret og klubben har indberettet medlemskab til Golfbox, herefter kan du booke tee-tider, dette gøres altid i Golfbox.
Du spiller med de rettigheder og pligter som en greenfee spiller altid har, og du skal altid huske:
- at bekræfte din tid inden du spiller, dette gøres på PRO BOX/touchskærmen i klubben
- at slette din tid, hvis du ikke skal brug den

Karenstid
For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under ordningen, indføres en karenstid på 24 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt ordningen i den nye klub. Eneste dispensationsmulighed er, at medlemmet skifter adresse til nærområdet for den nye klub.

Fuldtidsmedlemmer, som ikke tidligere har tilkøbt fritspilsaftalen og skifter klub, er ikke omfattet af karenstidsperioden.

Medlemmer fra andre medlemsgrupper, der skifter klub og tegner fuldtidsmedlemskab, er ligeledes ikke omfattet af karenstidsperioden.

Tilmelding Golfring 2021
Henvend dig på kontoret/sekretariatet enten personligt eller via mail, og tilmeld dig Golfring 2020 Oplys navn og DGU-nr., og overfør samtidig kr. 900 til klubbens konto nr. 9337 0000585815Andre aftalerI 2021 er der lavet nedenstående aftaler med følgende baner:

1/2 Greenfee: Randers Golfklub, Hammel, Viborg, Søhøjlandet, Tange Sø og Markusminde, Hjarbæk Golfklub

SGN og GNG SAMARBEJDET

Hobro Golfklub er med i det nordjyske SGN og GNG samarbejde.
Samarbejderne omfatter samtlige Nordjyske golfklubber og fundtidsmedlememr fra disse klubber kan spille for 1/2 greenfee i Hobro GolfklubGolfbox login

Book din tid på banen her


Intranet

For medlemmer med login

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Klik her