< Tilbage

Golf skal være svært men fair - Hobro Golfklubs Green keeper artikel05-08-2020 - 22:39

Andreas Søborg er greenkeeper i Hobro Golfklub og lidt af en nørd efter eget udsagn, men det er faktisk meget heldigt. Han er nemlig passioneret omkring golfbaner og har sin egen holdning til, hvordan man skal gøre tingene både på banen og uden for.

 

HVEM ER CHEFGREENKEEPEREN?
Andreas har allerede en del erfaring i sin unge alder, golf er en stor del af livet for ham og har været det i mange år. På den mere private side er han en golfnørd og spiller på Hobro Golfklubs turneringshold, og professionelt har han 8 års erfaring som banenørd eller green-keeper. Før Andreas Søborg blev chefgreenkeeper i Hobro Golfklub, var han i lære i selv samme klub og har yderligere arbejdet i Mari- agerfjord Golfklub. Han har dog en forkærlighed for Hobro Golfklub, da det var her, han tog sit golfkort og lærte at spille golf i starten af sin tid som greenkeeper. 

 

ET HOLD AF BANENØRDER
Andreas tager sin lederrolle alvorligt og har gjort sig en del tanker omkring, hvilken slags leder han vil være, og hvordan hverdagen skal køre. Han leder et mandskab på en lærling og 4 deltidsansatte, men det væsentligste er næsten, at de nu alle sammen spiller golf. Det giver dem en uundværlig indgangsvinkel og passion i forhold til deres arbejde, som ikke kan købes for penge. Måske kræver det en golfnørd at være en god banenørd? Det er Andreas overbevist om. Han er en leder, der giver plads til personalets egne ideer, så det er guld værd for ham og klubben at have så mange dedikerede golf -og banenørder på lønsedlen.


FRA IDE TIL VIRKELIGHED
Tiltagene på banen er kreative, inspirerende og båret frem af initia-tiv og vilje. Der er tid til en del projekter i ydersæsonerne for Andreas og hans mandskab, men det er vigtigt for Andreas at holde antallet af projekter på et realistisk plan og få afsluttet igen. Det er en skøn fornemmelse at sætte et flueben på listen, når man er færdig. Det er trods alt Andreas´ ansvar, og han skal have fingrene med i alt, hvad der har med banen at gøre og ikke kun den fede rige muldjord, som Hobro Golfklub ligger på. Andreas er en leder, der gerne lytter til sit mandskab og går med den ide, der er bedst. Det handler om, at ting- ene skal fungere både i hverdagen og i projekter.
”Vi bruger en ugeplan på whiteboardtavlen i frokoststuen, så alle kan se, hvad de skal. Hver fredag laver jeg næste uges plan. Det gælder om at få samarbejdet automatiseret mest muligt, så arbejdet kører. Jo færre spørgsmål der er til opgaverne, når vi skal arbejde, desto hurtigere får vi løst opgaven.” forklarer Andreas Søborg.

 

FRIVILLIG ARBEJDSKRAFT ER GULD VÆRD
Andreas Søborg arbejder sæsonbestemt, og heldigvis ligger de  frivilliges arbejdsdage uden for højsæsonen. Det er nemlig  Andreas og baneformand Keld Christensen, der fordeler opgaverne og sætter hold den dag. Der bliver virkelig arbejdet igennem over hele klubben. Der er hold, der renser vandhullerne og nogle, der gør rent i klubhuset, og andre igen renser bede for ukrudt. De løser et utal af opgaver. 
”Det er en virkelig god hjælp, de frivillige gør. Deres arbejde kan vi nyde i lang tid efter frivillige dagen, og det betyder virkelig meget. Sidste gang var vi over 50 mand, så du kan nok se, hvor meget man kan nå med 50 par hænder. Vi hjælpes af og hygger os. Alle har en opgave, som de løser i deres eget tempo. Det er en dejlig dag. For slet ikke at tale om alle de hverdagsfrivillige der er i klubben.  Nogle samler bolde på driving-ranch, nogle hjælper med vanding af træer og andre hjælper med småprojekt, osv. Denne klub er også bygget på frivillige, og ville ikke været nået så langt, som den er uden. De er uundværlige” - fortællerAndreas Søborg.

 

HVAD FORSKEL GØR EN BANENØRD?
Ifølge Andreas Søborg er det ikke lige meget, hvilken slags green-keeper man har til at passe på sin bane. Greenkeeperen kan påvirke spillet meget og har sin egen stil. Han betegner sig selv som en nørd, der er glad for græs og golf, og mon ikke Hobro Golfklub er lykkelig for den kombination. Andreas er overbevist om, at det faktum, at han selv spiller golf, gør ham til en langt bedre greenkeeper. 
”Jeg bruger jo selv banen og forstår, hvad medlemmerne taler om, hvis de vil have noget ændret. Min personlige holdning er, at golf skal være svært, men fair. Vi har nogle områder med tæt plantet træer, og kort tid før jeg startede, var græsset herimellem blevet for højt. Det er svært nok at slå sin bold tilbage på banen, græsset behøver ikke gøre det værre for spilleren. Det skal også være fair.” uddyber Andreas Søborg.

 

DEN SKJULTE INDSATS
Man kan ikke lige se det, hvis man ikke lige ved det, men Andreas Søborg påvirker banen på Hobro Golfklub en hel del, og det kan spil-lerne tilsyneladende godt mærke. Der er kommet en del positive  bemærkninger i feedbacksystemet ”Golfspilleren i Centrum”.  Andreas og hans team arbejder hårdt, for Hobro Golfklub kan holde standarden på sine greens. De skal fortsat være klubbens trækplas-ter på en bane, som alle skal kunne spille og udfordres af, og de skal helst have det sjovt imens.
” Min forgænger Jan Lange har i de sidste 10 år gjort et kæmpe stykke arbejde med greens i Hobro Golfklub, og det arbejde skal videreføres efter min bedste evne.  Greens skal have en vis hastighed og et jævnt rul. Det betyder, at din bold ikke hopper. Der kan sagtens være hæld-ninger og niveauforskel på greenen - men det er vigtigt golfbolden ruller jævnt. 
Det kan man påvirke gennem frekvensen af klipning og tromling.  Vi klipper 6 gange om ugen og tromler 3 gange i almindelig sæ-son. Jeg tænker hele tiden overordnet på, at hullerne skal være fair, og medlemmerne skal kunne klare banen. Men det er selvfølgelig en stor fordel, at vi arbejder med græs og det vokser op igen. Derfor tør vi også forsøge noget, men ting tager tid. Græsset skal vænne sig til nye klipninger.” fortæller Andreas Søborg, chefgreenkeeper.

 

CHEFGREENKEEPERENS GUIDE TIL DE INTERESSANTE HULLER PÅ HOBRO GOLFBANE
Golfbanen i Hobro Golfklub kender Andreas som sin egen bukse-lomme og han har indvilliget i, at give en kort talk-through af inter-essante huller med hans egne betragtninger. Om det er golfnørden eller banenørden der taler, lader vi stå hen i det uvisse, de er heldig-vis godt fusioneret i det samme mennsker.

 

Hul 1

Det er et godt starthul, hvor du kan slå meget forskel-lige slag fra gang til gang, fordi det er et langt par 4 hul. Det har en stor green, som udfordrer golfspiller-en med mange fald, hvor bolden kan ændre retning. Greenen er forsvaret af bunkers og der ligger en stor flot sø til højre.

 

Hul 9

Et utrolig flot signaturhul med broer ved de to vandløbsovergange. Det er et teknisk svært hul, hvor det er godt at kende længden på sine slag. Man kryd-ser nemlig to vandløb på hullet, og der er en sø til høj-re for greenen. Søen har modtaget mere end én bold igennem tiden, da et lidt for højreorienteret slag kan ramme det ”drop-off” område, der ikke er langt fra green, og resultere i at bolden ikke bliver på land.

 

Hul 11
Det er et langt par 5 hul - specielt fra gul tee som måler 553 meter til hullet. Selv hvis du slår gode, lange slag, så er der en sø foran greenen, som du skal slå hen over. Selve greenen er en af de sværeste, den er stor og den hælder meget, så det er svært at læse fald.

 

Hul 14
Et par 3 hul, der er forsvaret af en sø lige før greenen og 6 bunkers bag greenen, så du skal gerne på plad-en i første slag. Derfor er det også kendt som ”Hole-in-one-hullet” og det gælder stadigvæk, at du kan vinde en bil i et år, hvis du slår det ”perfekte” slag.

< Tilbage

Golfbox login

Book din tid på banen her


Intranet

For medlemmer med login

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Klik her