Handicapregler

EGA Handicap System 2012-2015
Siden 2000 har vi anvendt EGA handicapsystemet i Danmark, dog med visse modifikationer.
Da systemet blev indført, var det for at ensrette måden at regulere handicaps på i Europa, således at handicaps fra land til land blev beregnet og justeret ens og baseret på de samme bestemmelser. Nogle lande har dog, ligesom Danmark, kun anvendt dele af systemet. EGA har nu sat os stolen for døren, og det betyder ændringer i den måde, vi indtil nu har reguleret dit handicap.

Vigtige ændringer:

* Regulering fra private runder ophører
* Ændringer i regler for EDS runder
* Kun én ni-hullers regulering pr. dag
* Computed Buffer Adjustment (CBA)-beregning i stedet for 10%-reglen i turneringer
* Årsrevision af handicaps i gruppe 1-5 og betydning af handicap
* Ændret beregning af spillehandicap for gruppe 6 (hcp 37 og derover)
* Regulering af handicap for gruppe 6 spillere
* Regulering træder i kraft omgående


Regulering fra private runder ophører
For at en runde kan være tællende til handicapregulering, skal den være spillet i en tællende turnering eller som en EDS-runde. Alle andre runder betegnes som private runder. Hidtil har det været obligatorisk at aflevere sit scorekort så snart man præsterede bedre end sit handicap. Det skal man ikke mere.

Ekstra Dags Scorer (EDS) for spillere med hcp 4,5-36
Da regulering efter private runder ophører, gives der mulighed for at det nu, foruden alle tællende turneringsrunder, er tilladt at indlevere scorekort for to EDS-runder pr. kalenderuge. Det bliver nu også muligt at spille EDS på fremmede danske baner. Til forskel fra tidligere er det ikke nødvendigt at skrive sig på EDS-listen før runden, blot man meddeler sin markør på første teested, at dette er en EDS-runde.

Ni-hullers regulering
For handicapgrupperne 3-6 (hcp 18,5-54) gælder, at der kun kan indleveres én ni-hullers score pr. dag.

Computed Buffer Adjustment (CBA)
CBA skal benyttes i alle turneringer med mindst 10 deltagere, hvor der kræves EGA handicap. Beregningen udføres automatisk efter hver turnering af vores it-system.
Resultatet af CBA-beregningen betyder i praksis, at grænserne for neutral zone for hver handicapgruppe kan blive reguleret enten op eller ned, hvis en analyse af resultaterne viser sig at være anderledes end de forventede resultater. I de fleste tilfælde vil grænsen blive rykket ned. De forventede resultater bygger på EGAs database af turneringsresultater.
Hvis resultaterne i en turnering er dårligere end forventet, fx pga. dårligt vejr, justeres grænsen for neutral zone ned. Det vil sige, at der kræves færre points for at spille til neutral zone.

En CBA kan gå fra +1 til -4. Herudover kan anvendes RO (Reducion only).
RO ligner reguleringsmæssigt 10%-reglen, idet kun scores bedre end neutral zone bliver reguleret.

Årsrevision og betydning af handicap
Hidtil har der i Danmark kun været foretaget årsrevision for spillere i handicapgruppe 1 (op til hcp 4,5).
Nu ændres proceduren, så den omfatter handicapgrupperne 1-5 (op til hcp 36). Årsrevisionen afhænger af, hvor mange scorekort man har indleveret i den forløbne sæson:

Op til tre scorekort:
Registreringen anses for at være utilstrækkelig til at fastslå om handicappet er retvisende. Handicappet forbliver uændret, og bliver fremover benævnt "handicap". Efterfølgende bliver handicappet ikke reguleret før man inden for 6 uger har indleveret 3 EDS scorekort eller turneringsresultater til bedømmelse af klubbens handicapudvalg.

Fra fire til syv scorekort:
Har man indleveret fra fire til syv scorekort, får man overført sit handicap uændret til den nye sæson. Handicappet bliver fremover benævnt "EGA handicap"

Otte eller flere scorekort:
Der beregnes en gennemsnitsscore for samtlige runder. Dette gennemsnit holdes op mod EGA's database for det pågældende handicap, og man reguleres op eller ned i henhold hertil.

I turneringsbetingelserne for de enkelte turneringer i klubben vil det fremgå om der kræves EGA handicap for at deltage.

Ændret beregning af spillehandicap for gruppe 6 (hcp 37 og derover)
Hidtil har beregningen af spillehandicap for spillere med handicap over 36 været foretaget på samme måde som de øvrige handicapgrupper.
Fremover findes spillehandicappet i gruppe 6 ved at tillægge den forskel, der er mellem handicap og spillehandicap for en spiller med handicap 36. Dvs. at hvis en handicap 36 spiller har 39 i spillehandicap, tillægges der tre slag til handicappet for at finde spillehandicappet for alle med handicap 37 og derover.
Se i øvrigt konverteringstabellerne.


Regulering af handicap for gruppe 6 spillere
Retningslinjerne for handicapregulering for handicapgruppe 6 fortsætter næsten uændret.
Det vil sige, at regulering foretages fra tællende turneringer og desuden fra EDS-lignende runder, hvor spilleren har meddelt sin markør, at han vil spille en tællende runde.
I handicapgruppe 6 kan handicappet som hidtil kun reguleres ned.

Regulering træder i kraft omgående
Til forskel fra tidligere skal man ikke vente på handicapudvalgets godkendelse af scoren før handicapændringen træder i kraft. Man har altid selv skullet regulere sit handicap i nedadgående retning. Nu gælder det også opregulering, og ændringen er tællende fra det øjeblik, scoren er indtastet i Golfbox - også selvom markøren ikke har godkendt endnu.


Har man lyst til at læse EGA Handicapsystemet 2012 - 2015 i sin helhed, kan det findes her.

Golfbox login

Book din tid på banen her


Intranet

For medlemmer med login

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Klik her