Samarbejdet med andre klubber

GOLFRINGEN

Golfringen
Golfringen er en fritspilsaftale mellem 6 klubber:
- Hobro Golfklub
- Mariagerfjord Golfklub
- Volstrup Golfklub
- Randers Fjord Golf Klub
- Rold Skov Golfklub
- Sebber Kloster Golfklub
Du kan alene som fuldtidsmedlem i én af ovennævnte klubber, tilmelde dig Golfringen for en pris på kun kr. 850,- per år (uanset hvornår på året du tilmelder dig), og spille frit – lige så mange runder du ønsker på 18-huls banerne i ovennævnte klubber, samt deltage i klubbernes åbne turneringer.
Golfringen skal altid købes i din hjemmeklub, og er personlig og kan ikke lånes eller overdrages til andre, misbrug vil betyde øjeblikkelig eksklusion af ordningen.
Medlemskabet er først gældende når din indbetaling er registreret og klubben har indberettet medlemskab til Golfbox, og først herefter kan du booke tee-tider, dette gøres i Golfbox.
Første gang du tilmelder dig Golfringen skal du hente Golfring-bagmærke i klubben, sammen med et årstalsmærke, efterfølgende år er det alene årstalsmærke du skal hente.
Du spiller med de rettigheder og pligter som en greenfee spiller har:
Du skal:

huske at bekræfte din tid inden du spiller, dette gøres på touchskærmen, i klubber med Probox skal bekræftelsen ske på denne og for klubber med manuel greenfeebog skal der noteres GR i beløbsfeltet.

huske at slette din tid, hvis du ikke skal brug den.

bære et synligt bagmærke fra Golfringen.

Karenstid
For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 36 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub , med mindre der på medlemmet samtidig sker en adresseændring til nærområdet for den nye klub.
Fuldtidsmedlemmer, som ikke tidligere har tilkøbt fritspilsordningen og skifter klub, er ikke omfattet af karenstidsperioden.
Medlemmer fra andre medlemsgrupper, der skifter klub og tegner fuldtidsmedlemskab, er ligeledes ikke omfattet af karenstidsperioden på 36 måneder.


Andre aftaler

Særaftale med Fåborg golf Klub
Fåborg Golf Klub - 200 kr alle dage

I 2019 er der lavet nedenstående aftaler med følgende baner:

Hammel – ½ greenfee ,Viborg - ½ greenfee, Søhøjlandet - ½ greenfee, Tange Sø - ½ greenfee
Hjarbæk - ½ greenfee, Randers Golfklub ½ grenfee

SGN SAMARBEJDET

Hobro Golfklub er med i det nordjyske SGN-samarbejde. Det betyder, at medlemmer fra de deltagende klubber, kan spille til ½ greenfee. Og vi kan spille til ½ greenfee hos dem.


SGN – GREENFEEORDNING

MELLEM NORDJYSKE KLUBBER 

Aftalen om ½ greenfee nedennævnte klubber imellem indebærer, at følgende skal overholdes:

  • I klubbens greenfeebog noteres tydeligt navn, golfklub, DGU-medlemsnr. (fx 64-50) og betalt pris
  • Gyldigt DGU-medlemskort skal medbringes og på forlangende forevises
  • Kun medlemmer med fuldgyldigt medlemskab i en af nedennævnte klubber har adgang til at benytte den ½-greenfeeordning.
  • Flexmedlemmer har ikke ret til at benytte ordningen. Hverdagsmedlemmer hører ind under flexmedlemmer og har dermed heller ikke ret til at benytte ordningen.
  • Longdistance-medlemmer har ikke ret til ordningen.

Ordningen er indtil videre indgået mellem følgende 27 nordjyske klubber gældende 2019:

 

Blokhus Golfklub

Brønderslev Golfklub

Dronninglund Golfklub

Frederikshavn Golfklub

Hals Golf Klub

Hirtshals Golfklub

Hjørring Golfklub

Hobro Golfklub

Hvalpsund Golf Club

Golfklubben Hvide Klit

Jammerbugtens Golfklub

Løgstør Golfklub

Løkken Golfklub

 

Mariagerfjord Golfklub

Morsø Golfklub

Nordvestjysk Golfklub

Rold Skov Golfklub

Sebber Kloster Golfklub

Sindal Golfklub

Sydthy Golfklub

Sæby Golfklub

Volstrup Golfklub

Øland Golfklub

Ørnehøj Golfklub

Aabybro Golfklub

Aalborg Golfklub

Aars Golfklub

 

 

Januar 2019                                         SGN – Samarbejdende Golfklubber i Region Nordjylland

 

Golfbox login

Book din tid på banen her


Intranet

For medlemmer med login

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Klik her