Samarbejdet med andre klubber

GOLFRINGEN

Hobro Golfklub er med i GOLFRINGEN

Fritspils aftale mellem: Ebeltoft Golf Club , Mollerup Golf Club, Hobro Golfklub, Randers Fjord Golfklub, Grenaa Golfklub, Markusminde Golf Club, Mariager Fjord Golfklub og nu også Norddjurs Golfklub.

Hvis du er fuldtids medlem af en af ovennævnte golfklubber, kan du nu frit spille lige så mange runder du har lyst til på banerne. Du skal blot tilmelde dig den nye fritspils-ordning som vi har etableret.
Prisen er kun 800,- kr. for hele kalenderåret. For dette beskedne beløb (svarer ca. til fire greenfee runder) kan du frit spille så mange runder som du har lyst til.
Du kan allerede nu sikre dig medlemskab af den nye ordning ved at sende en mail til din hjemmeklub med angivelse af dit DGU nummer.

Vilkår
”Ved fritspils-ordningen forstås, at et medlem af denne ordning i en klub, uden begrænsninger frit kan spille på de øvrige involverede golfklubbers golfbaner som greenfee spiller med de rettigheder og pligter en greenfee spiller har".
Alene fuldtidsbetalende medlemmer i de involverede klubber kan blive omfattet af ordningen.
Eksisterende rabataftaler mellem klubberne
De eksisterende rabataftaler mellem klubberne fortsætter uændret for de af de respektive klubbers fuldgyldige medlemmer, som ikke vælger at tilkøbe fritspilsordningen.
Karenstid
For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 3 år fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub.
Bagmærke
Alle medlemmer af ordningen får udleveret et bagmærke, som skal bæres synligt på baggen. Bagmærket udskiftes hvert kalenderår.

Eksisterende rabataftaler mellem klubberne
De eksisterende rabataftaler mellem klubberne fortsætter uændret for de af de respektive klubbers fuldgyldige medlemmer, som ikke vælger at tilkøbe fritspils-ordningen.

På alle baner under GOLFRINGEN kan fuldtidsmedlemmer af Hobro Golfklub spille til maksimal pris på 250,- kr eller pågældende lavere dagspris.

Andre aftaler

Særaftale med fåborg golf Klub
Fåborg Golf Klub - 200 kr alle dage

I 2019 lavet nedenstående aftaler med følgende baner:

Hammel – ½ greenfee ,Viborg - ½ greenfee, Søhøjlandet - ½ greenfee, Tange Sø - ½ greenfee
Hjarbæk - ½ greenfee, Randers Golfklub ½ grenfee

SGN SAMARBEJDET

Hobro Golfklub er med i det nordjyske SGN-samarbejde. Det betyder, at medlemmer fra de deltagende klubber, kan spille til ½ greenfee. Og vi kan spille til ½ greenfee hos dem.


SGN – GREENFEEORDNING

MELLEM NORDJYSKE KLUBBER 

Aftalen om ½ greenfee nedennævnte klubber imellem indebærer, at følgende skal overholdes:

  • I klubbens greenfeebog noteres tydeligt navn, golfklub, DGU-medlemsnr. (fx 64-50) og betalt pris
  • Gyldigt DGU-medlemskort skal medbringes og på forlangende forevises
  • Kun medlemmer med fuldgyldigt medlemskab i en af nedennævnte klubber har adgang til at benytte den ½-greenfeeordning.
  • Flexmedlemmer har ikke ret til at benytte ordningen. Hverdagsmedlemmer hører ind under flexmedlemmer og har dermed heller ikke ret til at benytte ordningen.
  • Longdistance-medlemmer har ikke ret til ordningen.

 Ordningen er indtil videre indgået mellem følgende 28 nordjyske klubber   gældende  2019:

 

Blokhus Golfklub

Brønderslev Golfklub

Dronninglund Golfklub

Frederikshavn Golfklub

Hals Golf Klub

Hirtshals Golfklub

Hjørring Golfklub

Hobro Golfklub

Hvalpsund Golf Club

Golfklubben Hvide Klit

Jammerbugtens Golfklub

Løgstør Golfklub

Løkken Golfklub

 

Mariagerfjord Golfklub

Morsø Golfklub

Nordvestjysk Golfklub

Rold Skov Golfklub

Sebber Kloster Golfklub

Sindal Golfklub

Sydthy Golfklub

Sæby Golfklub

Volstrup Golfklub

Øland Golfklub

Ørnehøj Golfklub

Aabybro Golfklub

Aalborg Golfklub

Aars Golfklub

 

 

Januar 2019                                         SGN – Samarbejdende Golfklubber i Region Nordjylland

 

Golfbox login

Book din tid på banen her


Intranet

For medlemmer med login

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Klik her