Samarbejdet med andre klubber

GOLFRINGEN

Golfringen er en fritspilsaftale mellem 6 klubber:

- Hobro Golfklub
- Mariagerfjord Golfklub
- Volstrup Golfklub
- Randers Fjord Golf Klub
- Rold Skov Golfklub
- Sebber Kloster Golfklub

Du kan alene som fuldtidsmedlem i én af ovennævnte klubber, tilmelde dig Golfringen for en pris på kun kr. 850,- per år (uanset hvornår på året du tilmelder dig), og spille frit – lige så mange runder du ønsker på 18-huls banerne i ovennævnte klubber, samt deltage i klubbernes åbne turneringer.
Golfringen skal altid købes i din hjemmeklub, og er personlig og kan ikke lånes eller overdrages til andre, misbrug vil betyde øjeblikkelig eksklusion af ordningen.
Medlemskabet er først gældende når din indbetaling er registreret og klubben har indberettet medlemskab til Golfbox, og først herefter kan du booke tee-tider, dette gøres i Golfbox.
Første gang du tilmelder dig Golfringen skal du hente Golfring-bagmærke i klubben, sammen med et årstalsmærke, efterfølgende år er det alene årstalsmærke du skal hente.
Du spiller med de rettigheder og pligter som en greenfee spiller har:
Du skal:

huske at bekræfte din tid inden du spiller, dette gøres på touchskærmen, i klubber med Probox skal bekræftelsen ske på denne og for klubber med manuel greenfeebog skal der noteres GR i beløbsfeltet.

huske at slette din tid, hvis du ikke skal brug den.

bære et synligt bagmærke fra Golfringen.

Karenstid
For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 36 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub, med mindre der på medlemmet samtidig sker en adresseændring til nærområdet for den nye klub.
Fuldtidsmedlemmer, som ikke tidligere har tilkøbt fritspilsordningen og skifter klub, er ikke omfattet af karenstidsperioden.
Medlemmer fra andre medlemsgrupper, der skifter klub og tegner fuldtidsmedlemskab, er ligeledes ikke omfattet af karenstidsperioden på 36 måneder.


Andre aftalerI 2020 er der lavet nedenstående aftaler med følgende baner:

1/2 Greenfee: Hammel, Viborg, Søhøjlandet, Tange Sø og Markusminde

SGN SAMARBEJDET

Hobro Golfklub er med i det nordjyske SGN-samarbejde. Det betyder, at medlemmer fra de deltagende klubber, kan spille til laveste dagspris for greenfee, dog betales max kr. 250,00 for en runde golf
Golfbox login

Book din tid på banen her


Intranet

For medlemmer med login

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Klik her